Thực hiện công văn số: 188/PGDĐT ngày 21/02/2018 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hồng Ngự về việc tham gia cuộc thi vẽ tranh Quốc tế Toyota "Chiếc ô tô mơ ước" lần thức VII, ...