Tự tin, tự lực, năng động, sáng tạo

Wednesday, 04/08/2021 - 11:15|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Long Khánh B

Đại Hội Cháu ngoan Bác Hồ Liên Đội trường THCS Long Khánh B, giai đoạn 2015 - 2020.

Thực hiện hướng dẫn liên tịch số 32 - HDLT/ĐTN - PGD&ĐT, ngày 29/12/2014 giữa Ban Thường vụ Huyện Đoàn và lãnh đạo phòng GD&ĐT về việc hướng dẫn Đại Hội cháu ngoan Bác Hồ cấp Liên Đội. Được sự chỉ đạo của Hội Đồng Đội Huyện Hồng Ngự, Hội Đồng Đội xã Long Khánh B, vào lúc 9 giờ 30 phút ngày 04/ 06 / 2020, Liên Đội Trường THCS Long Khánh B tổ chức Đại Hội cháu ngoan Bác Hồ.